Sprzątanie terenu zewnętrznego i powierzchni handlowej - Sochaczew

Kategoria ogłoszenia : Sprzątanie,czyszczenie

Miasto : Sochaczew
Dodał : Gość

Treść ogłoszenia

irma sprzątająca zatrudni pracowników do sprzątania terenu zewnętrznego oraz powierzchni handlowej.


 


Lokalizacja: Sochaczew, ul. Wójtówka.


 


Oferujemy:  • pracę zmianową 6 razy w tygodniu w godz. 6:30-13:30/14:00-21:00,

  • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 19,70 zł/h brutto,

  • pracę stałą.


 


Oczekiwania:  • chęci do pracy,

  • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,

  • dyspozycyjności do pracy.


 


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Rekrutacji pod nr tel. 604-126-388 lub 22 336-65-65.


Jesteśmy zakładem pracy chronionej- chętnie zatrudniamy osoby niepełnosprawne- realizujemy wszystkie świadczenia należne osobom z orzeczeniem.


W aplikacji proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.